F AT&T phụ trách toàn bộ kết cấu chống thấm và hệ thống đường ống cho hố chôn lấp HVS5 - Khu xử lý chất thải rắn Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai. ~ Màng Chống Thấm HDPE

 


AT&T phụ trách toàn bộ kết cấu chống thấm và hệ thống đường ống cho hố chôn lấp HVS5 - Khu xử lý chất thải rắn Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai.

Công trình: Xây dựng hố chôn lấp chất thải hợp vệ sinh HVS5

Khối lượng vật tư: 8.000m2 GCL, 20.000m2 HDPE 1.5mm, 50.000m2 VĐKT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock