F Màng Chống Thấm HDPE
  • Nội dung slide 1.

  • Nội dung slie 2.

  • Nội dung slide 3.


Tập kết vật tư đợt 1, chuẩn bị thi công bãi xử lý rác thải thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Tổng khối lượng vật tư 25.000 m2 HDPE 1.0mm và vải địa kỹ thuật.
AT&T được chọn là nhà thầu cung cấp thi công trọn gói hạng mục chống thấm.

Tên công trình: Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3
Địa điểm: Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thi Công Màng Chống Thấm Hdpe, Gcl, Vđkt Tại Công Trình Bãi Chôn Lấp Rác Hvs3 - Vĩnh Long
Tên công trình: Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại Công ty TNHH Grobest Landfound
Địa điểm: ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.    Liên Kết khác

    Soft Rock