F Màng Chống Thấm HDPE
  • Nội dung slide 1.

  • Nội dung slie 2.

  • Nội dung slide 3.

Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho Khu nuôi cá thương phẩm Công Ty ADC.

Địa điểm: Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.
 AT&T đã khởi công thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại Trại Nuôi Nông Trại Xanh.

Địa điểm: Ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng.

Khối lượng: 150.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.

Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật......

Công trình "Cải tạo, nâng cấp xử lý bãi rác xã Bình Tân" - Thị xã Kiến Tường.

Địa điểm: ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

- Đào đất phần đáy bãi chôn lấp đến cao độ hoàn thiện

- Đắp đất phần đê phía trên mái taluy

- Kiểm tra cao độ phần đê phía trên mái taluy

Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật......

    Liên Kết khác

    Soft Rock