F Màng Chống Thấm HDPE
  • Nội dung slide 1.

  • Nội dung slie 2.

  • Nội dung slide 3.

Công trình: AT&T Tiến hành thi công bãi chôn lấp rác HVS4 bãi rác Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ,tỉnh Vĩnh Long

Khối lượng: 22.000m2 màng sét tổng hợp GCL Bentofix.
Mặc dù thời tiết nóng bức khắc nghiệt nhưng với sự nổ lực của đội ngũ kỹ thuật và anh em công nhân, AT&T đã chính thức hoàn thành và tiến hành bàn giao công trình chống thấm các hồ xử lý nước thải bằng màng chống thấm HDPE vào đầu tháng 04/2021 theo đúng tiến độ của chủ đầu tư.

Một số hình ảnh tại công trình:Công trình: Xây dựng hố chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Hvs5

Địa điểm: xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khối lượng: 20.000 m2 HDPE 1.5mm, 5.000m2 màng sét chống thấm GCL, 45.000m2 vải địa kỹ thuật
    Liên Kết khác

    Soft Rock