F Màng Chống Thấm HDPE
  • Nội dung slide 1.

  • Nội dung slie 2.

  • Nội dung slide 3.

Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Lu
Địa điểm: Sóc TrăngCông trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho ao tròn tại hộ anh Trạng
Địa điểm: Kiên Lương, Kiên Giang

Tiếp tục cập nhật......
Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE làm hầm Biogas tại Nhà máy sản xuất Cồn Tùng Lâm.
Địa điểm: Đường 3, tổ 3, ấp 4, Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai.    Liên Kết khác

    Soft Rock