F Màng Chống Thấm HDPE
  • Nội dung slide 1.

  • Nội dung slie 2.

  • Nội dung slide 3.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc nằm ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, là một khu xử lý chất thải rắn tích hợp gồm nhiều phân khu chức năng chuyên biệt và sử dụng các công nghệ xử lý rác hiện đại và thân thiện với môi trường.

Trong những năm gần đây, Thành phố có chủ trương kêu gọi xã hội hóa hoạt động xử lý chất thải rắn, áp dụng các công nghệ xử lý hiện đại và ít gây ô nhiễm môi trường. Từ đó đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại Khu liên hợp.

AT&T đảm nhận công tác cung cấp và thi công các vật liệu chống thấm (vải địa kỹ thuật, màng sét chống thấm tổng hợp GCL ART 4000, màng chống thấm HDPE 2.0mm) cho dự án này.
AT&T đã triển khai thi công "Gói thầu xây lắp - Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục trải màng chống thấm HDPE lót đáy hồ sinh học" thuộc dự án "Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2 xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long".

Công tác chính bao gồm: đào đắp, thi công các tuyến đê bằng Ống địa kỹ thuật ATT Tube (34 ống), Lót màng HDPE chống thấm cho hệ thống hồ sinh học.

- Công tác đào đắp:
- Thi công màng sét chống thấm GCL Bentofix X2 NSP 3300:


- Thi công các tuyến đê bằng Ống địa kỹ thuật ATT Tube (34 ống).

Nhằm hạn chế lượng nước mưa vào hồ sinh học phải xử lý chia hồ hiện hữu thành 6 hồ nhỏ bằng các đê ngăn với bề rộng mặt đê ngăn là 3m và 4,5m.
- Thi công màng chống thấm HDPE lót đáy hồ sinh học


Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật ......

    Liên Kết khác

    Soft Rock