F Màng Chống Thấm HDPE
  • Nội dung slide 1.

  • Nội dung slie 2.

  • Nội dung slide 3.


Sau khi trúng gói thầu cung cấp và lắp bạt HDPE cho ao nuôi tôm tại Trại Nuôi Nông Trại Xanh Khu 1. Được sự tin tưởng của chủ đầu tư Công Ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng, AT&T một lần nữa được chọn là đơn vị cung cấp và thi công lắp bạt HDPE tại Trại nuôi tôm Nam Chánh Eco với diện tích gần 300.000m2.

Sau đây là những hình ảnh công tác chuẩn bị mặt bằng:

Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật......
Ngày 06/03/2019, AT&T đã khởi công thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại Trại Nuôi Nông Trại Xanh - Ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng.Đào rãnh neo bạt mương:

Hố xiphong:
Đầm nén và trải vải địa ở khu vực ra bạt:

Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật......
Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Việt
Địa điểm: TX. Duyên Hải, Trà Vinh


    Liên Kết khác

    Soft Rock