F Phủ bạt thoát nước mưa cho công trình bãi chôn lắp HVS3 bãi rác Hòa Phú, Huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long ~ Màng Chống Thấm HDPE

 

Phủ bạt thoát nước mưa cho công trình bãi chôn lắp HVS3 bãi rác Hòa Phú, Huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

Công trình: Thi công bãi chôn lấp rác HVS3 bãi rác Hòa Phú.

Địa điểm: xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Một số hình ảnh được cập nhật tại công trình:0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock