F Thi công hoàn thiện, bàn giao tại dự án Hố chôn lấp hợp vệ sinh số 5 - Khu xử lý chất thải rắn Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai. ~ Màng Chống Thấm HDPE

 Thi công hoàn thiện, bàn giao tại dự án Hố chôn lấp hợp vệ sinh số 5 - Khu xử lý chất thải rắn Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai.

Công trình: Xây dựng hố chôn lấp chất thải hợp vệ sinh HVS5

Địa điểm: Khu xử lý chất thải rắn Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock