F Thi công Kè bê tông chắn nước rỉ rác bảo vệ tránh sạt lở bờ bao và phủ bạt ô chôn lấp của bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3 thuộc công trình Bãi rác Hòa Phú ~ Màng Chống Thấm HDPE


AT&T đã triển khai thi công gói thầu số 1: "Thi công Kè bê tông chắn nước rỉ rác bảo vệ tránh sạt lở bờ bao và phủ bạt ô chôn lấp của bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3 thuộc công trình Bãi rác Hòa Phú"

Địa điểm: Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

- Công tác thi công Kè bê tông chắn nước rỉ rác:


- Công tác phủ bạt ô chôn lấp rác:


Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock