F AT&T tham gia hạng mục chống thấm các hồ xử lý nước thải bằng màng chống thấm HDPE ~ Màng Chống Thấm HDPE
Nhà máy xử lý nước thải Châu Đốc

 Công trình: AT&T tham gia hạng mục chống thấm các hồ xử lý nước thải bằng màng chống thấm HDPE

Khối lượng: 15.000 m2 màng chống thấm HDPE 0.75mm

Địa chỉ: Xã Vĩnh Châu, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock