F AT&T trúng gói thầu: “Mua bạt HDPE để phủ bãi chôn lấp rác Lương Hòa” ~ Màng Chống Thấm HDPE

 UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản Lý Dịch Vụ Công Ích Tp. Nha Trang, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2023 tại Nhà máy xử lý nước thải phía nam, Trạ̣m xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, bãi chôn lấp Lương Hòa và bãi rác Rù Rì (cũ).

Theo đó, đối với bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa, thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh vị trí khu dân cư Lương Hòa, chất lượng nước dưới đất vị trí bên trong và bên ngoài bãi chôn lấp, tần suất 2 lần/năm.

Ban Quản Lý Dịch Vụ Công Ích Tp. Nha Trang cơ bản hoàn thiện công tác giám sát môi trường định kỳ, thẩm định dự án, trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đó, hạng mục “Mua bạt HDPE để phủ bãi chôn lấp rác Lương Hòa” sẽ do Ban Quản Lý Dịch Vụ Công Ích Tp. Nha Trang phụ trách.

Ngày 23/10/2023 Ban Quản Lý Dịch Vụ Công Ích Tp. Nha Trang quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ AT&T là đơn vị cung cấp vật tư cho gói thầu “Mua bạt HDPE để phủ bãi chôn lấp rác Lương Hòa” với giá trúng thầu là 324.000.000 đồng.

Một số hình ảnh AT&T đã cung cấp bạt HDPE tại Bãi chôn lấp rác Lương Hòa - Xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock