F Thi công màng chống thấm HDPE cho hệ thống xử lý nước phân luồng ao nuôi tôm tại Công Ty ADC - Tiền Giang ~ Màng Chống Thấm HDPE
Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho hệ thống xử lý nước phân luồng ao nuôi tôm tại Công Ty ADC
Địa điểm: Tân Phú Đông, Tiền Giang
Diện tích: 15.000m20 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock