F Cung cấp và thi công màng chống thấm HDPE tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - Củ Chi ~ Màng Chống Thấm HDPE

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc nằm ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, là một khu xử lý chất thải rắn tích hợp gồm nhiều phân khu chức năng chuyên biệt và sử dụng các công nghệ xử lý rác hiện đại và thân thiện với môi trường.

Trong những năm gần đây, Thành phố có chủ trương kêu gọi xã hội hóa hoạt động xử lý chất thải rắn, áp dụng các công nghệ xử lý hiện đại và ít gây ô nhiễm môi trường. Từ đó đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại Khu liên hợp.

AT&T đảm nhận công tác cung cấp và thi công các vật liệu chống thấm (vải địa kỹ thuật, màng sét chống thấm tổng hợp GCL ART 4000, màng chống thấm HDPE 2.0mm) cho dự án này.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock