F Thi công hệ thống hồ sinh học - Bãi rác số 2 _ Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long ~ Màng Chống Thấm HDPE

AT&T đã triển khai thi công "Gói thầu xây lắp - Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục trải màng chống thấm HDPE lót đáy hồ sinh học" thuộc dự án "Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2 xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long".

Công tác chính bao gồm: đào đắp, thi công các tuyến đê bằng Ống địa kỹ thuật ATT Tube (34 ống), Lót màng HDPE chống thấm cho hệ thống hồ sinh học.

- Công tác đào đắp:
- Thi công màng sét chống thấm GCL Bentofix X2 NSP 3300:


- Thi công các tuyến đê bằng Ống địa kỹ thuật ATT Tube (34 ống).

Nhằm hạn chế lượng nước mưa vào hồ sinh học phải xử lý chia hồ hiện hữu thành 6 hồ nhỏ bằng các đê ngăn với bề rộng mặt đê ngăn là 3m và 4,5m.
- Thi công màng chống thấm HDPE lót đáy hồ sinh học


Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật ......

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock