F Thi công hệ thống hồ sinh học - Bãi rác số 2 _ Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long ~ Màng Chống Thấm HDPE

AT&T đã triển khai thi công "Gói thầu xây lắp - Gói số 1: Thi công xây dựng các hạng mục trải màng chống thấm HDPE lót đáy hồ sinh học" thuộc dự án "Phủ đỉnh bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 2 xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long".

Công tác chính bao gồm: đào đắp, thi công các tuyến đê bằng Ống địa kỹ thuật ATT Tube (34 ống), Lót màng HDPE chống thấm cho hệ thống hồ sinh học.

- Công tác đào đắp:
Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật ......

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock