F Thi công công trình "Cải tạo, nâng cấp xử lý bãi rác xã Bình Tân" - Thị xã Kiến Tường ~ Màng Chống Thấm HDPE

Công trình "Cải tạo, nâng cấp xử lý bãi rác xã Bình Tân" - Thị xã Kiến Tường.

Địa điểm: ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

- Đào đất phần đáy bãi chôn lấp đến cao độ hoàn thiện

- Đắp đất phần đê phía trên mái taluy

- Kiểm tra cao độ phần đê phía trên mái taluy

Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật......

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock