F Khởi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp xử lý bãi rác xã Bình Tân" - Thị xã Kiến Tường ~ Màng Chống Thấm HDPE

Ngày 11/11/2020, AT&T đã khởi công xây dựng công trình "Cải tạo, nâng cấp xử lý bãi rác xã Bình Tân"
Địa điểm: ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock