F Thi Công Màng Chống Thấm Hdpe, Gcl, Vđkt Tại Công Trình Bãi Chôn Lấp Rác Hvs3 - Vĩnh Long ~ Màng Chống Thấm HDPE
Tên công trình: Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3
Địa điểm: Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thi Công Màng Chống Thấm Hdpe, Gcl, Vđkt Tại Công Trình Bãi Chôn Lấp Rác Hvs3 - Vĩnh Long
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock