F Nâng cấp, cải tạo bể vi sinh Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa ~ Màng Chống Thấm HDPE
Ngày 20/3/2019, AT&T đã khởi công thi công Nâng cấp, cải tạo bể vi sinh Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa tại TP Nha Trang, Khánh Hòa

- Sử dụng Ống địa kỹ thuật để làm đê tạm:

- Công tác đào đất tạo khuôn móng:- Công tác đục phá đá & đào rảnh đặt ống thoát nước ngầm:


- Công tác trải vải địa kỹ thuật, trải đá đặt ống ngầm:- Công tác đổ bê tông bản đáy- Hoàn thành lớp bê tông và sơn epoxy chống thấm0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock