F Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Vỹ - TX. Duyên Hải, Trà Vinh ~ Màng Chống Thấm HDPE
Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Vỹ
Địa điểm: TX. Duyên Hải, Trà Vinh
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock