F Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Trực - TX. Duyên Hải, Trà Vinh ~ Màng Chống Thấm HDPE
Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Trực
Địa điểm: TX. Duyên Hải, Trà Vinh


  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock