F Thi công cải tạo hồ lắng cho Công Ty Red Bull ( Việt Nam) ~ Màng Chống Thấm HDPE

Dự án: Cải tạo hồ lắng cho Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam).

Địa điểm: Xa lộ Hà Nội, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương.

  • Dọn dọn hồ hiện hữu:


  • Trải vải địa kỹ thuật gia cố mái taluy và đáy hồ lắng:

  • Đổ bê tông mái taluy và đáy hồ lắng:  • Thi công trải màng chống thấm HDPE:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock