F Thi công tường chắn, trải vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE hố chôn tro số 1 - CT Đông Thạnh, Hóc Môn ~ Màng Chống Thấm HDPE

Công trình : Sửa chữa, cải tạo hố chôn tro số 1.

Địa điểm: Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. HCM.

AT&T đảm nhận các công việc: thi công đổ bê tông tường chắn, trải vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE.

- Thi công đổ bê tông tường chắn:
- Thi công trải vải địa kỹ thuật và màng chống thấm HDPE:


Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật ......

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock