F Thi công màng chống thấm HDPE khắc phục 3 Ô chôn lấp - Khu xử lý rác thải Nam Giang. ~ Màng Chống Thấm HDPE

Dự án: Triển khai thi công màng chống thấm HDPE khắc phục 3 Ô chôn lấp - Khu xử lý rác thải Nam Giang.

Khối lượng: 7.000 m2 Màng chống thấm HDPE 2.0mm.

Địa điểm: Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock