F Khắc phục sự cố - Khu xử lý rác thải Nam Giang - Quảng Nam - Ô chứa rác số 2 ~ Màng Chống Thấm HDPE

Dự án: Khắc phục sự cố - Khu xử lý rác thải Nam Giang - Quảng Nam - Ô chứa rác số 2.

Khối lượng: 4.000 m2 Màng chống thấm HDPE 2.0mm.

Vượt qua khó khăn về điều kiện mặt bằng và rác hiện hữu, AT&T triển khai thi công và hoàn thiện ô chứa rác số 2 thuộc dự án Khắc phục sự cố - khu xử lý rác thải Nam Giang - Quảng Nam đạt yêu cầu tiến độ và chất lượng của CĐT qua đó góp phần giúp công tác xử lý rác của địa phương được liên tục và không bị gián đoạn.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock