F Hoàn thành thi công màng chống thấm HDPE cho ô số 1, Khu xử lý rác thải Nam Giang, Quảng Nam ~ Màng Chống Thấm HDPE

Tên công trình: Thi công màng chống thấm HDPE cho ô số 1, khu xử lý rác thải Nam Giang

Địa điểm: Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock