F Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Việt - TX Duyên Hải, Trà Vinh ~ Màng Chống Thấm HDPE
Công trình: Thi công màng chống thấm HDPE lót ao nuôi tôm tại hộ Anh Việt
Địa điểm: TX. Duyên Hải, Trà Vinh


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock