F CÔNG TRÌNH - MÀNG CHỐNG THẤM HDPE - LÓT BẠT AO NUÔI TẠI CÔNG TY TNHH CHUỖI NÔNG SẢN HỮU CƠ BỀN VỮNG SCOAP ~ Màng Chống Thấm HDPE

Công trình: Lót bạt ao nuôi tại Công Ty TNHH Chuỗi Nông Sản Hữu Cơ Bền Vững Scoap.
Địa điểm: Huyện Tri Tôn, An Giang.
Diện tích: 6.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock