F Thi công màng chống thấm HDPE - Hoàn thiện dự án nhà máy tái sử dụng nước KCN Tam Thăng, Quảng Nam ~ Màng Chống Thấm HDPE
Kết thúc hạng mục dùng vải địa kỹ thuật để gia cố nền và bao địa Soft Rock để tạo taluy. AT&T tiếp tục cung cấp & thi công hàn màng chống thấm HDPE cho hạng mục chống thấm hồ chứa nước thô.


Trải qua gần 1 tuần thi công màng chống thấm HDPE, Hạng mục hồ chứa nước thô đã được hoàn thiện. Vào sáng ngày 28/10, tất cả các tổ giám sát đã cho kiểm tra lần cuối và cho nước vào hồ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock