F Màng chống thấm HDPE - Lót bạt ao nuôi tôm tại Trại Ba Hòn, Kiên Giang ~ Màng Chống Thấm HDPE
Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Ba Hòn
Địa điểm: Xã Dương Hoa, Kiên Lương, Kiên Giang
Diện tích: 8.000m2 màng chống thấm HDPE 0.5mm.
Bat lot 3H8.1

Bat lot 3H6.1

Bat lot 3H9.1

Bat lot 3H19.1

Bat lot 3H20.1

Bat lot 3H21.1

DSC09491.1

Bat lot 3H1.1

DSC09494.1

Bat lot 3H2.1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock