F Màng chống thấm HDPE - Phủ đỉnh Bãi rác Vĩnh Long ~ Màng Chống Thấm HDPE
Phủ đỉnh bãi rác Vĩnh Long. 
Mặt dốc taluy dùng màng chống thấm HDPE mặt nhám để giữ đất bên trên.

AT&T Company Ltd là nhà thầu cung cấp và thi công màng chống thấm HDPE cho công trình này.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock