F Hướng dẫn phương pháp hàn màng chống thấm HDPE ~ Màng Chống Thấm HDPE
1 .Chuẩn bị hàn màng chống thấm HDPE . Thông thường, các mối hàn phải được thực hiện song song với mái dốc lớn nhất, tức là theo hướng dọc chứ không theo hướng ngang của mái dốc. Tại các góc hay những vị trí không thuận lợi cho việc hàn thì nên tối thiểu các mối hàn. Tại chân của mái taluy, các mối hàn ngang không nên kéo dại quá 1.5m. Những mái dốc nhỏ hơn 10% thì không áp dụng quy tắc này. Những mối hàn hình chữ thập có thể được thực hiện tại cuối tấm màng chống thấm và được cắt theo góc 45. 2 .Thiết bị hàn màng chống thấm HDPE và công cụ phụ trợ. Phương pháp hàn đã được chấp nhận là phương pháp hàn nóng và phương pháp hàn đùn. Mỗi thiết bị hàn đều phải có bộ phận kiểm tra nhiệt độ hàn nhằm đảm bảo đúng nhiệt độ hàn theo yêu cầu. a. Phương pháp hàn nóng: Phương pháp hàn này thường được sử dụng khi các tấm màng chống thấm hdpe liền kề, ít khi sử dụng để hàn và hoặc hàn các chi tiết. Thiết bị được sử dụng phải là thiết bị hàn nóng và thường được trang bị bộ phận nêm tách cho phép kiểm định mối hàn bằng áp suất không khí. Thiết bị hàn phải có khả năng tự chuyển động, được trang bị bộ phận nêm nhiệt và bộ phận kiểm soát tốc độ hàn nhằm đảm bảo khả năng điều khiển máy cho thợ hàn.
Phương pháp hàn nhiệt
b. Phương pháp hàn đùn
Phương pháp này chủ yếu sử dụng trong sửa chữa và hàn các chi tiết đặc biệt. Phương pháp này cũng tiện lợi trong việc hàn một tấm màng chống thấm hdpe mới với tấm màng chống thấm đã lắp đặt trước đó mà không cần bộ phận nêm trần như trong phương pháp hàn nóng. Thiết bị hàn đùn cần được trang bị bộ phận hiển thị nhiệt độ.
Phương pháp hàn đùn

3. Phương pháp kiểm định áp suất không phá huỷ: Quy trình kiểm định mối hàn bằng áp suất không phá huỷ được thực hiện như sau: - Sử dụng thiết bị nhằm tái kiểm tra mối hàn - Trong khi rãnh không khí đang chịu áp suất, trải ngang mối hàn và nghe để xác định lỗ thủng. - Trong khi rãnh không khí đang chịu áp suất, quét nước xà phòng lên rìa mối hàn và quan sát bong bóng xà phòng ra tạo nên bởi không khí thoát ra. - Tái kiểm tra mối hàn cho đến khi khu vực bị thủng bị phát hiện. - Tại những chỗ rãnh không khí đã được hàn kín và toàn bộ mối hàn không có bất cứ nghi ngờ thì kiểm định chân không không được chấp nhận. - Sử dụng phương pháp hàn đùn để sửa chữa chỗ thủng và thực hiện kiểm định chân không.
4. Phát hiện các lỗi hàn và sửa chữa: Tất cả các mối hàn và các vùng không hàn trên màng chống thấm hdpe đều được kiểm tra nhằm phát hiện các lỗi hàn. Có thể sử dụng máy đóng dấu đóng dấu lên màng chống thấm để phát hiện và sửa chữa các lỗi hàn. a. Quy trình sửa các lỗi hàn : Tất cả những điểm trên màng chống thấm đã được đóng dấu để sửa chữa đều được sửa chữa bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp các cách sau: - Hàn vá: sử dụng để hàn các lỗ thủng, vết xé - Hàn đè và hàn lại: sử dụng để sửa chữa các phần nhỏ của mối hàn đùn - Hàn điểm: sử dụng để hàn các vết rạn nhỏ, khoanh vùng các vết rạn - Hàn nhồi: dùng để hàn đùn vào các mối hàn nóng thay cho hàn nắp - Hàn nắp: dùng để sửa chữa các mối hàn hỏng - Hàn đỉnh: dùng để nhỏ trực tiếp vật liệu hàn nóng chảy lên trên các mối hàn sẵn. Các điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các phương pháp trên: - Mặt màng chống thấm hdpe sẽ được sửa chữa đánh sạch các bụi bẩn. - Các mặt màng chống thấm sẽ được hàn đùn phải được làm sạch và để khô trước khi sửa - Các miếng hàn và và hàn đỉnh phải hàn trùm ra ngoài lối hàn ít nhất là 100mm, các mối hàn vá phải hàn theo hình tròn. b. Kiểm tra sửa chữa các lỗi hàn : Các lỗi hàn đã sửa chữa phải được kiểm định theo phương pháp không phá huỷ theo tiêu chuẩn. Sau khi sửa xong, mối hàn được sửa phải đạt các tiêu chuẩn kiểm định không phá huỷ. Nếu kế quả kiểm định không đạt điều này có nghĩa là phần đã sửa cần được sửa lại và tái kiểm tra cho đến khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock